Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

20:58
2335 7d39 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatentacleguy tentacleguy
19:30
5299 f92b 500
Reposted fromtfu tfu viapomsa pomsa

October 23 2018

19:05
4379 69c1
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viadrain832 drain832
18:30
0542 8bfd 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaoskus oskus

October 19 2018

15:36
7172 2da5
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazupamarzen zupamarzen

October 18 2018

17:04
5995 5aba 500
16:42
3841 42fc 500
Reposted frommaxchad maxchad viaJessSilente JessSilente

October 17 2018

18:19
4958 830d 500
die Müllwelle
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viapati2k6 pati2k6
17:37
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta via1901 1901
17:09
8803 fd51
17:08
4810 db88 500
Reposted fromPoranny Poranny viasatyrlane satyrlane

October 15 2018

10:46
3620 5c49 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viajanka89 janka89

October 10 2018

18:43
Jakże będę umierać, kiedy nie żyłam ja wcale?
— Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka.
Reposted fromnutt nutt viapersona-non-grata persona-non-grata

October 07 2018

17:05
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viabanshe banshe

October 03 2018

18:26
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialaters laters

September 26 2018

20:35
1215 e9c7
Reposted fromzciach zciach viayoann yoann

September 13 2018

17:11
8938 2216 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viarachelbones rachelbones
17:03
5349 df31 500
17:02
1008 4e90 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasunnyvalley sunnyvalley
16:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl